Şirket Birleşme ve Bölünme

Ülkemizde gitgide önem kazanan ticaret şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve nevi değiştirmeleri ile bu işlemlerin vergisel boyutu oluşturmaktadır.

Şirketlerin birleşme, devir, bölünme işlemlerinde vergi planlaması, vasat bir işlemle başarılı bir işlem arasındaki farkı oluşturmaktadır. Etkin planlama ve yapılandırma başarılı bir organizasyon ve iş evliliği oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Büromuz , son derece titiz olan yatırımcıları, stratejik şirket alıcıları, yurtdışı yatırımcıları için birleşme, devir ve bölünme konularında verdiği hizmetler ile tecrübesini kanıtlamıştır.

Her türlü alım, yatırım ve finansal yapı, elden çıkarma alternatifleri, işlem sonrası ve entegrasyon sırasında finansal ve stratejik alıcılara hizmet verme konusundaki deneyimimizle aşağıdaki güven unsurlarını sunmaktayız:

  • Şirket birleşmelerinde ki deneyimimiz. Kapsamı ve karmaşıklık derecesi ne olursa olsun, iş ortaklığımızın her aşamasına değer katmamızı mümkün kılmaktadır.
  • Mükerrer işlemleri ortadan kaldırarak açık iletişim seviyesini koruyan ve yatırımınızın değerini koruyarak uzun vadede azami değere çıkaracak interaktif bir yaklaşım sunmaktayız.

Şirketlerin birleşme, devir ve bölünmelerine ilişkin sunduğumuz hizmetler:

  • Vergisel Risk Tespiti ve Raporlanması
  • Şirket Yapılanmalarına İlişkin (Birleşme) Vergi Danışmanlığı
  • Şirket Devirlerine Uygulanabilecek Vergisel Teşvikler
  • Şirket Bölünmelerinde Vergi Danışmanlığı
  • Satın Almalarda Vergisel Hususlar
  • Grup Şirketlerinin Yeniden Yapılandırmalarına İlişkin Raporlama ve Danışmanlık
web tasarım