Mali Müşavirlik

1. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

A. Sürekli Danışmanlık (aylık)

B. Arızi Danışmanlık

  • Büroda
  • İlgili işletmede

C.Kontrol ve Revizyon İşlemleri

D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması

  • Hizmet-Alım/Satım İşletmesi
  • İnşaat-İmalat İşletmesi

2. SERMAYE TESPİT RAPORU

3. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA

4. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği

  • Banka ve sigorta şirketleri
  • Halka açık şirketler ve aracı kurumlar
  • Diğer şirketler

5. TASFİYE

A. Şahıs Firmaları

B. Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler

C. Kooperatifler

D. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler

E. Anonim Şirketler (SPK'ya dahil olmayanlar)

F. Anonim Şirketler (SPK'ya dahil olanlar)

6. BİLİRKİŞİLİK

7. HAKEMLİK

8. FİZİBİLİTE RAPORU

9. İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ

10. DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ

A. İktisadi işletmesi olmayanlar

B. İktisadi işletmesi olanlar

11. KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ

12. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ

13. VERGİ VE SSK İŞLEMLERİ TAKİBİ

A. Vergi İadeleri

B. Vergi İstisna ve Muafiyetleri

C. Vergi Tecilleri ve Terkinleri ile SGK Teftişi Teminat Çözümleri

D. Vergi İndirimi

E. Düzeltme Talepleri

F. Özel ve Teminatı Olmayan İnşaatların Teftişlerinin Verilmesi

14. SSK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME

web tasarım