Denetim

Şirketler veya şirket Ortakları tarafından istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun, gerçeği yansıtıp yansıtmadığının, denetim standartları kapsamında denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenerek tespiti ile Türkçe veya İngilizce olarak Denetim Raporuna bağlanmasıdır.

Büromuz hem yerel hem de uluslararası denetim standartları' na uygun olarak mali tabloların denetimini yapmaktadır. Güvenilir ve bilgilendirici finansal bilgi üretimi için personelimiz , uluslararası muhasebe ve denetim standartları ve Türkiye'deki muhasebe uygulamaları ile birleştirerek müşterilerimize katma değer sağlayacak hizmetler sunmaktadır.

İleri teknoloji ürünleri ile desteklenen istikrarlı denetim yaklaşımımız müşterilerimize değer katmaya odaklanmıştır

Denetim ve muhasebe hizmetlerimiz, karşılanması zorunlu yasal gerekliliklerin yanı sıra, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kalite ve verimliliği artırmayı hedeflemektedir.

Tutarlı denetim hizmetleri sunmak müşterilerimiz kadar bizim için de önemlidir. Büromuz denetim sürecinin planlama, uygulama ve raporlama gibi tüm aşamalarını sağlamaktadır. sektör odaklı ve her bir müşterinin ihtiyacına göre şekillendirilebilen ortak dokümantasyon sağlamakta ve standart olarak uygulanmaktadır.

Güvenilir ve bilgilendirici finansal veri üretimi için, uluslararası muhasebe ve denetim standartlarının yanı sıra Türkiye'deki uygulamaların da detaylı şekilde bilinmesi gereklidir. Büromuz, hem Türkiye'deki yerel mevzuata hem de uluslararası denetim standartları' na uygun olarak mali tabloların denetimini yapmaktadır.

web tasarım